Політика конфіденційності

Від 2010 року

         Політика конфіденційності обробки персональних даних розповсюджується на всю інформацію про Користувача, яка може бути отримана Адміністратором під час користування сайтом http://fortport.com.ua Користувачем.

ТЕРМІНИ, що вживаються у політиці  конфіденційності:

Користувач сайту http://fortport.com.ua — особа, яка має доступ і використовує сайт, за допомогою мережі Інтернет;

Адміністратор сайту http://fortport.com.ua (далі — Адміністратор) – працівник, підрядник, уповноважений на управління сайтом, який здійснює збір і обробку персональних даних  та інші операції з персональними даними;

Персональні дані – будь-які відомості про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;

Суб’єкт персональних даних – ідентифікована чи така, що може бути ідентифікована фізична особа, персональні дані якої обробляються;

Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, які вчиняються по відношенню до персональних даних або сукупності персональних даних, такі як збирання, реєстрація, накопичення, структурування, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, знеособлення, використання і поширення шляхом передачі, розповсюдження чи іншим способом, що робить такі дані доступними, комбінування, обмеження чи знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;

Згода суб’єкта персональних даних – добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди;

Cookies — невеликий фрагмент даних, відправлених веб-сервером, що зберігається на комп’ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в НТТРS-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту;

IP-адреса – унікальний ідентифікатор, який використовується певними електронними пристроями для ідентифікації та обміну даними один з одним в мережі Інтернет.

1. Загальні положення

         Використання Користувачем сайту http://fortport.com.ua означає згоду з Політикою конфіденційності і умовами обробки персональних даних Користувача.

         У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити користування сайтом.

         Політика конфіденційності застосовується тільки до сайту http://fortport.com.ua,  Адміністратор не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб та інші ресурси, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайті.

        Адміністратор сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем.

2. Предмет Політики конфіденційності

        Політика Конфіденційності встановлює зобов’язання Адміністратора щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає Адміністратору при заповненні реєстраційної форми (заявки) на надання послуг та під час  користування сайтом.

         Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми (заявки) на сайті і включають наступну інформацію:

— прізвище, ім’я та по-батькові  Користувача;

— дата народження;

— контактний телефон Користувача;

— адреса електронної пошти (e-mail).

        Сайт захищає дані, які автоматично передаються в процесі перегляду рекламних блоків і при відвідуванні сторінок, на яких встановлено статистичний скрипт системи («піксель»):

— IP адреса;

— інформація з cookies;

— інформація про браузер (чи іншої програми, яка здійснює доступ до показу реклами);

— час доступу;

— адреса сторінки, на якій розташований рекламний блок;

— реферет (адреса попередньої сторінки).

       Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин сайту, що вимагають авторизації.

3. Цілі збору персональний даних

         Адміністратор може використовувати персональні дані Користувача в цілях:

—     ідентифікації Користувача, який оформив заявку;

  • встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, включаючи направлення повідомлень,

запитів, що стосуються сайту, надання послуг, обробки запитів і заявок від Користувача.

4. Способи і терміни обробки персональних даних

         Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

         Адміністратор вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональних даних Користувача від неправомірного або випадкового доступу знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

        Адміністратор спільно з Користувачем вживають всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або іншим негативним наслідкам, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

5. Зобов’язання сторін

        Користувач зобов’язаний:

  • надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування сайтом;
  • оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної

інформації.

        Адміністратор зобов’язаний:

  • використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у Політиці

конфіденційності;

       —  забезпечити зберігання персональних даних, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком випадків, передбачених законодавством України;

        — вживати усіх необхідних для захисту конфіденційності персональних даних Користувача заходів, які зазвичай використовуються для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.

6. Відповідальність сторін та вирішення суперечок

        Адміністратор, який порушив свої зобов’язання щодо конфіденційності персональних даних, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв’язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до закону України «Про захист персональних даних», за винятком випадків якщо персональні дані:

  • сталі публічним надбанням до їх втрати або розголошення;
  • були отримані від третьої сторони до моменту їх отримання Адміністратором;
  • були розголошені за згодою Користувача;
  • інших випадків, встановлених Політикою конфіденційності та законодавством

України.

      Сторони намагаються вирішувати усі суперечки шляхом переговорів. У разі  не досягнення згоди,  спір підлягаю розгляду судом згідно чинного законодавства України.

       До Політики конфіденційності застосовується чинне законодавство України.

7. Інші умови

      Адміністратор має право вносити зміни в Політику конфіденційності без згоди Користувача.

        Нова редакція Політики конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

        Пропозиції або запитання щодо Політики конфіденційності направляються за адресою: fortportmail@gmail.com

        Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою: http://fortport.com.ua/privacy-policy/